Петък, 12 Август 2022г.
Конкурс - Искам в моя свят добро да има

Тема на конкурса за 2021 година
„За да останем хора! Хора бдящи! Бдящи за бъдещето на света!„