Понеделник, 11 Декември 2023г.
Йовковци отбелязаха „Световния ден на земята“

Учениците от 8 Б клас на СУ,,Йордан Йовков“, с класен ръководител госпожа Куклева и креативния потенциал на  директора на училището, госпожа Кюпрюджиева, осъществиха естетизация на коридорите и фоайетата. Това те направиха, за да отбележат „Световния ден на земята“ , с естетизация на коридорите и фоайетата

С красивите картини, те превърнаха в приказка за добротата, красотата, толерантността и уважението една малка част от любимото школо.                     ,

,Нашето училище е най-хубавата и сияйна спирка по пътя ни, наречен живот, откъдето стартираме и тръгваме след мечтите си‘‘- казват младите йовковци.

клуб Журналист и клуб Фото свят