Понеделник, 11 Декември 2023г.
Доброволците на „Йовков“ със сертификати от различни курсове към БЧК

На 02. 04. 2021 година доброволците на БМЧК от клуб „Бялата лястовица“ към СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали получиха своите сертификати за преминатите онлайн обучителни курсове. В създалата се обстановка това бе възможно чрез Електронната платформа на БЧК за теоретично обучение.

Госпожа Светломира Димитрова - специалист по младежки дейности  и кръводаряване към областния съвет на  БЧК - Кърджали, връчи сертификатите на доброволците, като заяви с голяма гордост, че за нея е чест и привилегия да види всички членове на клуба, сертифицирани в желаните от тях направления.

Сертификатите  в ръцете на доброволците от курсовете по: Първа долекарска помощ, Умения за живот, Управления на стреса, Хигиена, Превенция на ХИВ/СПИН, Здравословен начин на живот, Превенция на сексуално-рисково поведение, Промоция на хуманитарните ценности, Общи знания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, са доказателство за тяхната креативност, жаждата им за знания  и желанието им да прославят училището си. След теоретичните познания, белокрилите лястовици очакват с нетърпение практическите обучения.

Гости на събитието бяха директорът на СУ „Йордан Йовков“ - Кърджали, госпожа Кюпрюджиева, господин Нурай Нури, преподавател по информатика в училището и госпожа Ваня Енчева, преподавател по биология, които не скриеха възхищението си от постигнатото и пожелаха на младите червенокръстци още много покорени върхове.

клуб Журналист и клуб Фото свят