Понеделник, 11 Декември 2023г.
Благовещение

В СУ „ Йордан Йовков“ отбелязаха Деня на търпението - 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник – Благовещение.  Учениците от 5 г клас с класен ръководител Боряна Янева проведоха  час на класа под наслов „ Ден на търпението и благата вест“. Учениците дискутираха необходимостта от подкрепа и взаимно уважение, от разбирателство и търпение, като гарант за устойчивостта на цялото общество към предизвикателствата на времето. Търпението е едно от важните качества, които човек трябва да притежава. Търпението е признак на разумност, съпричастност и дълбоко осмисляне на живота. Търпението е път към успеха, към духовността и себепознанието. То е разглеждано като безценна човешка добродетел. А по повод празника Благовещение учениците Гюлиз Сюлейман, Берна Юсуф, Съла Емин, Бурак Изет и Айша Мехмед от 5г клас изготвиха презентация на тема : „ Празникът Благовещение“ и я представиха пред своите съученици от класа в онлайн среда.