Петък, 30 Септември 2022г.
„Ключът на музиката“ в състезателния календар на СУ „Йордан Йовков“

Любомира Славчева Соколова от СУ „Йордан Йовков“ участва в националния кръг на „Ключът на музиката“. „Ключът на музиката“ е ученическо състезание, което дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, придобити в последния клас от началния етап, както и в VI и VII клас на средната образователна степен. „Ключът на музиката“ съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда. Националното състезание се провежда чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решават 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебния материал, изучен до момента на провеждането на съответния кръг. Необходимият брой точки за допускане в следващия кръг са от 72 до 90. Любомира Соколова от IVа с класен ръководител М.Димитрова събра необходимия брой точки и взе участие в националния кръг на „Ключът на музиката“. Ученичката, подготвена от своята учителка по музика Гинка Матева, се представи достойно в състезанието, което се проведе в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив на 24 март 2017.

ИНФО Клуб School days

Снимки Клуб ФОТОграфия