Понеделник, 11 Декември 2023г.
В Световния ден на водата

По случай 22 март, Световния ден на водата, младите еколози от проект „Твоят час“ в  СУ „ Йордан Йовков“ - Кърджали посетиха Пречиствателната станция за отпадни води в Момчилград. Посещението беше вълнуващо за учениците, поради възможността да се докоснат до професионалното оборудване на Микробиологичната лаборатория на обекта. Всеки от младежите за първи път в обучението си наблюдава под микроскоп свеж  препарат на нематоди , микроскопични кръгли червеи, които са естествените обитатели на отпадните води на всеки град. Запознаха се и с цикъла на пречистване на водите – пълнене, аерация, утаяване и отдекантиране. Чуха и видяха какви нелепи отпадъци може да попаднат в градската канализация.  Младите еколози си обещаха винаги да се замислят какво изхвърлят в отпадните води, за да се озапазят  водите и реките ни чисти.