Петък, 12 Август 2022г.
Национален Турнир "Иван Салабашев"

Айсу Айкен Кямил-3 място на Областен кръг на Национален Турнир "Иван Салабашев"