Петък, 5 Март 2021г.
Национален Турнир "Иван Салабашев"

Айсу Айкен Кямил-3 място на Областен кръг на Национален Турнир "Иван Салабашев"