Петък, 12 Август 2022г.
Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на българските математики-2019 г.

Катерина Красимирова Атанасова от 4б клас-на трето място в Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на българските математици-2019 г.