Сряда, 19 Юни 2024г.
В Световния ден на гората

На 21 март се чества Световният ден на гората. Той се отбелязва от 35 години в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-та сесия на Европейската конфедерация по земеделие, за да се защити флората и фауната в горите.

Горите са среда за живот и развитие на много растения и животни и природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти. Освен това горите имат важно стопанско значение за икономиката на всяка страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване.

Йовковци отбелязаха Световния ден на гората с презентации на тема „Източните Родопи – съкровищницата на България“, представени от Ваня Ангелова и Антон Стаменов от Дружеството за защита на птиците в България пред учениците от V и VIII клас. Любознателните петокласници участваха активно в дискусията и показаха на гостите от Центъра на лешоядите в гр. Маджарово своите проекти на тема „Как птиците си набавят храна?“.

 Таня Петкова