Понеделник, 11 Декември 2023г.
„Аз пресичам безопасно“ – практическо занятие в СУ „Йордан Йовков“

Практическо упражнение по Безопастност на движението се проведе на 17 март по време на Организирания отдих и физическа активност при учениците от I до IV клас на СУ „Йордан Йовков“. „Аз пресичам безопасно“  е част от обучението на малките йовковци в правилата за движение. Учениците, водени от своите възпитатели,  преминаха през пешеходна пътека без светофар и пешеходна пътека на кръстовище със светофар. Те получиха нагледно указания за своите действия при пресичане на уличното платно и успяха успешно да ги приложат.                                                   

Информация от Магдалена Русева