Събота, 6 Март 2021г.
Нова иновация в „Йовков“

Над 190 проекта за иновативно училище са подадени в началото на тази година в МОН. СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали, е едно от 40 училища в страната, одобрено за нова иновация, свързана с организацията на учебния процес в паралелка от гимназиален етап на обучение.

Прилагането на иновацията умело ще съчетава присъственото и синхронно обучение от разстояние в електронна среда, с цел подобряване  на качеството и повишаване на резултатите от обучението. От втория учебен  срок учениците от XI а клас ще изучават информационни технологии ИУЧ във Виртуалното училище

Основната цел на иновацията е използването на технологиите при преподаване и учене, които дават възможност да се използват виртуални класни стаи, внедрени в училищния сайт. Създаването на банка с общодостъпни образователни ресурси, както и използване на иновативен метод на преподаване „Учене чрез правене“ е следващата крачка, чрез която учениците ще реализират различни проектни задания.

В последната  година от гимназиалния етап на обучение учениците ще продължат работата си върху проектиране и графично изграждане на уеб сайт, като изграждат съдържателната му част  с езика HTML и стилизиращия го CSS. При  изготвяне на проектните задания ще се използват различни дигитални устройства и софтуерни решения.

В модул „Мултимедия“ дванадесетокласниците ще развиват творческия си потенциал при създаване на видео продукция, а в модул „Уеб дизайн“ ще повишат компетенциите си за проектиране и графичен дизайн на уеб сайт, способността си за критично и аналитично мислене и умението за работа в екип.

клуб Журналист и клуб Фото свят