Вторник, 24 Май 2022г.
„Пътят към библиотеката“ стигна и до Кърджали

За хора без собствен интернет много често библиотеките са единствените места за достъп до глобалната мрежа. Инициативата „Пътят към библиотеката“ е част от усилията за поддържане на условия за равен достъп до интернет и информационни ресурси.     Първият етап на кампанията „Пътят към библиотеката“ се осъществява от края на септември до началото на ноември 2016 г. и обхваща 605 обществени библиотеки в 152 общини в цялата страна.Още в първия ден -28 септември,и Кърджали се включи в инициативата.  Четвъртокласниците от СУ "Й.Йовков" с ръководители Ел.Андреева и М.Русева участваха в поставянето на  указателна табела,която ще посочва  обществената библиотека „Н. Й.Вапцаров“. Инициативата се осъществява от фондация"Глобални библиотеки"-България с подкрепата на общините и е финансирана от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс"-САЩ.

На откриването присъстваха зам.министърът на транспорта Бойко Лечев и кметът на града инж.Хасан Азис.Господин кметътпроведе задушевен разговор с учениците.Те споделиха,че от години посещават библиотеката, където не само четат книги,но  гледат филмирани приказки, ползват интернет. По повод различни празници представят обичаи и  поздравяват служителите, с които са добри приятели.