Вторник, 7 Февруари 2023г.
Не спират постиженията на амбициозните ученици от СУ „Йордан Йовков“ в Кърджали.

На 21-22. 11. 2020 г.  Станислава Манолова и Жанет Митева от 7а клас на СУ „Йордан Йовков“ участваха онлайн в Национално състезание по природни науки и екология гр. Копривцица - представяне и защита на проекти. Националното състезание се организира съгласно графика на МОН и  негови организатори са Министерството на образованието и науката и Националната комисия, представена от проф. Д-р Пламен Митков, а домакини - Регионално управление на образованието - София –регион и СУ ,, Любен Каравелов“ град Копривщица.

Проектът „Зрънце надежда за птиците“  на Станислава и Жанет, чийто  ръководител е Ваня Енчева, получи престижните 50.3 точки.  Изработеното от седмокласничките бе класирано от Националната комисия  на второ място в прогимназиален етап.

В проекта си ученичките представиха авторски идеи и интерпретации по проблем с екологична насоченост. Те споделиха резултатите от изследователската си работа и защитиха собствената си позиция по актуален за обществото проблем.

В първия състезателен ден  младите еколози от 7а представиха и  защита на постерна сесия.

През втория -  публично защитиха проектната си дейност, като спазиха стриктно всички посочени критерии.

Ръководството на училището изказа своята най-искрена благодарност на учениците, взели активно участие в проекта, техните родители и техния ръководител госпожа Енчева.

клуб Журналист и клуб Фото свят