Вторник, 7 Февруари 2023г.
В „Йовков“ развиват комуникативните умения на учениците по проект

Проектът „Твоят час“ по Оперативна програвма „ Наука и образование за интелигентен  растеж“ набира скорост в СУ „Йордан Йовков“. Групите за преодоляване на образователните дефицити на учениците се трудят усърдно, а в клубовете по интереси участниците вече провеждат своите открити занимания. На 1 февруари групата „Училищна медиация“ с ръководител Румяна Димова разработи поредната си тема в открито занятие. Темата „Техники за ефективна комуникация. Практическо приложение“ прикова интереса на специалните гости:Д. Апостолова – представител на РУО Кърджали, Кр. Бакърджиева от ДПС, директора на СУ „Йордан Йовков“ - Н.Кюпрюджиева, Р.Русева – пом.-директор, ученици от Езиковата гимназия и СУ „Отец Паисий”. Родители и съученици проследиха интересни презентации, подготвени от участниците в групата. Зеррин Мехмедали от XI клас представи  темата „Същност на комуникацията – елементи и етапи“, а Петя Генова от IX клас „Факти и твърдения за комуникацията. Характеристики на активното слушане“. Мариан Барбарос от XI клас демонстрира техниката „Умение да се задават въпроси“. Теоретичните изложения бяха илюстрирани с ролеви игри, професионално коментирани от г-жа Р.Димова. Основната цел на проекта „Твоят час“ - повишаване на потенциала и възможностите на учениците чрез надграждане на техните знания, умения и компетентности, вдъхновява ръководители и участници в общо 23 групи в СУ „Йордан Йовков“ , изпълвайки със смислени и полезни занимания свободното им време.

ИНФО Клуб School days     

Снимки Клуб ФОТОграфия