Четвъртък, 19 Май 2022г.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД 5 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Няма човек, който да не помни своя първи учебен ден и своя първи учител. Учителската професия е сред най-важните и значими, наред с всички онези професии, които оформят човека като обществена, духовна личност.

Днес е международният ден на учителя! Показателно е, че дори компютъризираният, електронният 21 век отдава почит към личността и професията Учител! Защото няма възпитание без човешки пример, без помощ и вдъхновение. Защото учителите запалват онази искра, от която животът става интересен и смислен. Защото учителите задават модел за подражание, насочват те към желаната професия, отварят прозорците към най-голямата наука.

Учителите винаги са били сред първите личности, допринесли за развитието на обществото. През нашето Възраждане в първите училища влизат най-просветените българи, училите в чужбина, както и свещениците. Те поставят основите на националното ни самосъзнание. Повечето от най-великите наши личности са били и учители – Христо Ботев, Иван Вазов, Добри Чинтулов, Йордан Йовков…

Днешният ден е прекрасен повод да благодарим на любимите учители за труда им, както и да се обадим на по-възрастните колеги и да ги поздравим за празника им. Защото както в началото е Словото, така и в началото на всеки съзнателен човешки живот стои един Учител.

Честит Празник, български учители!

 

Директор на СУ „Йордан Йовков“

Недялка Кюпрюджиева