Четвъртък, 19 Май 2022г.
Еколозите на „Йовков“ с участие в Национално състезание

 

 

 

 

 

 

Учениците от 7а клас на СУ ,, Йордан Йовков“ приеха предизвикателството да участват в XIX-  Национално състезание по природни науки и екология – с представяне и защити на проекти 20-22.11.2020 година в град  София. Проектът „Зрънце надежда за птиците“  увлече в креативна трудова дейност и учениците и техните родители , които осигуриха всичко необходимо за реализацията му. От една седмица стартират практическите дейности по проекта:  изработване на хранилки за птиците и тяхното монтиране, набавяне на сушени плодове  и семена и тяхното нанизване, поставяне в различни съдове, за да бъдат поставени на подходящи, достъпни за птиците маста. Малките еколози се заеха с изработване на флаери, анкетни карти и постер, за да представят проекта си.

Възпитаниците на  СУ  „Йордан Йовков“ са изключително ентусиазирани и мотивирани за победа.

клуб Журналист и клуб Фотосвят