Понеделник, 11 Декември 2023г.
Петима ученици от „Йовков“ на международно състезание по английски език

Днес в Националния кръг на международното състезание по англиаски език „KANGAROO GLOBAL LINGUITICS 2020“, който се проведе в 119 СУ в София, от СУ „Йордан Йовков“ участваха петима ученици. Акай Танер Моллаахмед и Едика Кирилова Терзиева от 4в клас, Гюлсюн Беркант Касим от 7а, Георги Георгиев Дичков от 7б и Светослав Викторов Календжиев от 9а клас защитиха името на своето училище в престижнато състезание. В състезанието между ученици от училищата членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, йовковци участват от 2011 г., от когато са едно от 127 училища от цялата страната, членуващи в Асоциацията.

Членството в Асоциацията дава възможност на ученици да се изявяват на ежегодните състезания по английски език на национално ниво. Подготовката и участието в тези състезания допълнително мотивира учениците за придобиване на умения и знания, които да ги направят конкуретноспособни в съвременната учебна среда. С всяка година се засилва интересът и желанието за участие в изявите. Готвейки се по изданията на КЛЕТ, учениците получават достатъчнно солидна подготовка,за да придобиват международно признатите и безсрочни сертификати на Кеймбридж. На самите състезания учениците имат възможност да комуникират с техни връстници от цялата страна.

В София днес се проведе и редовното общо събрание на Сдружение „Асоциация на Кембридж училищата в България“. На него бе решено, че Междунаридният кръг на състезанието ще се проведе на 29 май 2021 година в Гърция. До тогава състезателите от „Йовков“ ще разберат резултата от своето участие в днешното състезание.

Членството в Асоциацията дава на учениците и учителите самочувствие за съпричастност към общността на най-престижните университети в Европа. Това е стимул за усъвършенстване на личностното развитие и стремеж към по-високи резултати. Принадлежността към Асоциацията издига имиджа на СУ „Йордан Йовков“ в регион Кърджали.

клуб Журналист и клуб Фотосвят