Вторник, 24 Май 2022г.
Съпричастност в условия на извънредно положение

 

От името на ръководството на СУ “Йордан Йовков“, гр. Кърджали, бих искала да поднеса искрени благодарности към всички наши колеги, служители и приятели, които направиха така,че продуктите по   схемите  на ДФЗ за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за периода 13.04.2020 -13.05.2020 година да достигнат до домовете на нашите деца и ученици от ПГ/ ПК и I-IV  клас.

Пандемията промени нашето ежедневие. Изолацията и извънредното положение ни накара да реорганизираме учебния процес и контактите с ученици и родители. Въпреки мнението на директори от страната, че раздаването на продуктите крие риск от разпространение на зараза и разпространение на COVID-19, ние решихме да създадем нужната организация, за да покажем солидарност, в такъв труден момент и към българските производители, и към малките фирми, и към нашите деца и ученици. В тази кампания активно се включиха ръководството,класните ръководители, административния и част от помощния персонал на училището.

Съдействие за доставката ни оказа и РДГ “Горско стопанство“- Кърджали, с директор, инж. Юлиан Кехайов. Ръководството и работещите в  дирекцията се включиха в дейността, водени единствено от гражданската си съвест и големите си сърца. Чрез тях всеки ученик от предоставения списък на територията на град Кърджали и околните села получи доставката.

Във време на извънредно положение е прекрасно,че работим с такива хора, които отделят време и ресурси, за да помагат.

Държавата, това сме ние.

Благодарим Ви!

 

Н. Кюпрюджиева

Директор на СУ “Й. Йовков“ – гр. Кърджали