Вторник, 24 Май 2022г.
Конкурс на БАН на тема "Необикновената пролет 2020 г.- Наблюдения през прозореца."

Отлично представяне на Айша Мехмед и  Гюлиз Сюлейман - 4 г клас от СУ "Й. Йовков", които участваха в конкурс ,организиран от БАН на тема "Необикновената пролет 2020 г.- Наблюдения през прозореца."