Петък, 30 Септември 2022г.
Обръщение на Директора на СУ “Йордан Йовков“ гр. Кърджали

Уважаеми ученици и родители,

Средно училище „Йордан Йовков“ е изправено пред ново предизвикателство-дистанционно,електронно обучение за определен срок от време.

Учителите и служителите са в пълна готовност да изпълняват задълженията си електронно и дистанционно от мястото на живеене от понеделник, 16. 03. 2020 г. до 29. 03. 2020 г. или до второ нареждане,като осъществяват в рамките на пет часа активна комуникация помежду си и с учениците и родителите . Изборът на конкретен вариант за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации и т.н., прави учителят, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на всички участници в процеса.Всеки учител има задължението да предоставя електронна форма на обучение за учениците, съгласно тематичните разпределения.

В училището използваме различни платформи и начини за комуникация- Shkolo BG, „Уча се“ и достъп до електронните варианти на учебници на „КЛЕТ“ и „Просвета“. Учениците ще получават уроците си на електронните адреси и в групите във Фейсбук, Месинджър и Вайбър. Ще бъдат поставяни домашни работи, провеждани анкети, презентации и насочване към подходящи източници на знания.

Очакваме  лицензи за продуктите на Майкрософт, които ще бъдат предоставени на всички ученици и учители чрез акаунти в домейна edu.mon.bg  в рамките на следващите няколко дни. Инфраструктурата позволява да се използва пълната функционалност на Microsoft Teams, достъпен от всяко устройство – мобилен телефон, таблет, настолен и преносим компютър и свързващ всеки учител с класовете му. Така ще се получи и бъдеща интеграция с информационните системи на МОН.Очакваме да получим съдействие за реализиране на образователни програми от БНТ.

Уважаеми родители, моля да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено ако децата са ви ученици в начален и прогимназиален етап. Съдействайте за осигуряването на електронни профили на вашите деца в електронните платформи, които изискват това. Търсете постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигурявайте контрол.

Пожелавам успех!

Бъдете здрави!

Директор
Недялка Кюпрюджиева