Събота, 25 Май 2024г.
Обръщение на Директора на СУ “Йордан Йовков“ гр. Кърджали

Скъпи ученици и родители,

От СУ“Йордан Йовков“ се обръщаме към Вас във връзка с обявената национална грипна епидемия, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България:

1. Уважаеми ученици, моля да ограничите максимално достъпа си до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, клубове, магазини, домове, квартири и др).

Престоявайте възможно най-дълго в домовете си. Използвайте това време за :

- затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание,което ще ви е необходимо след ваканцията;
- за разходки и спорт на открити места, където няма много хора.

2. Максимално ограничете физическия контакт при среща с хора (ръкостискане, прегръщане, близко общуване).

3. Препоръчваме на всяко семейство да подготви детето си за предстоящите учебни занятия като му осигури лични предпазни средства (дезинфектант за ръце – гел или кърпички за дезинфекция на спиртна основа, маски за лице и др.) и да изисква при изхвърлянето им да се поставят в завързана найлонова торбичка в наличните кошчета на територията на училището.

4. Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират в края на
всеки учебен час или всяко междучасие и
задължително преди храна и след използване на тоалетна.
Да се следи за проветряването на класната стая всяко междучасие и при възможност през учебните часове.
Да се използва времето на междучасия и почивки за пребиваване на открито. Да се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите, училищния стол и двор и т.н.

5. Уважаеми ученици и учители, моля да бъдете търпеливи и да осигурите условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, подове , коридори и др. Действията по дезинфекция и почистване са осигурени с необходимите препарати, консумативи и материали и са съгласувани в РЗИ, като честота, приложимост и ефективност.

6. Уважаеми родители, разчитаме на Вашата отговорност да следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да осигурите нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн..

7. Уважаеми родители, достъпа до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица от завръщането на учениците в училище до отминаване на епидемиологичната обстановка.
Молим Ви да изпращате и посрещате децата си от и до вратата на двора на училището и да не влизате в училищната сграда до второ разпореждане.
Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн.

8. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности в това число екскурзии, лагери, организирани пътувания до следващо съобщение.

Бъдете здрави!

Директор

Недялка Кюпрюджиева