Събота, 25 Май 2024г.
Ръководството на СУ „Йордан Йовков“ отправя СПЕЦИАЛНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

За учениците Християна Славеева Чакърова, Асен Антонов Бонев, Синем Айдън Иляз от 10 а клас и Мелин Метин Вели, Харика Рамаданова Ибрямова от 8 а клас, които участваха в конкурса за изработване на постери на тема: „Да бъдем информирани“, под ръководството на техния учител по изобразително изкуство господин Ст. Семерджиев. Те са успешни не само в училище, но изразяват активността и таланта си и  в извънкласните дейности. Нееднократно са го доказвали със своите постижения. Двата екипа представиха достойно СУ „Йордан Йовков“, за което получиха грамота и награда от Общински съвет по наркотични вещества - гр. Кърджали.

Идеята на конкурса е, постерите да са позиционирани на видно място в училището през цялата учебна година.

 Бъдете здрави, активни и успешни и през Новата 2020 година!