Вторник, 24 Май 2022г.
Открита педагогическа практика в СУ „Йордан Йовков“

В СУ „Йордан Йовков“ бе проведена открита педагогическа практика по програмата за квалификация на РУО - Кърджали.  Пред  новоназначени учители по български език и литература  и такива със стаж до 5 години от Област Кърджали,  госпожа Роси Николова представи  в IX А клас урок на тема „Подготовка за създаване на есе по морален проблем. Целта на провеждането на дейността е оказване на методическа подкрепа за усъвършенстване на педагогическите компетентности на учителите. Пред  младите си колеги госпожа Николова показа как учениците трябва да се запознаят с особеностите на есето и как да го структурират. В дискусията след урока бе оказана методическа подкрепа на младите педагози, дошли да усъвършенстват своите компетентности, свързани с планирането на урока и организирането и ръководенето на образователния процес.

клуб Журналист и клуб Фотосвят