Понеделник, 11 Декември 2023г.
Йовковци посрещнаха гости по НП „Иновации в действие“

Дванадесет години Средно училище „Йордан Йовков“, град Кърджали работи по програма Junior  Achievement  Bulgaria. От две години училището е включено в списъка на иновативните училища в България.

През учебната 2019-2020 година ученици от училището реализират дейностите по Националната програма „Иновации в действие“.

От 27.XI. 2019 г. до 30.XI. 2019 г. Средно училище „Йордан Йовков“ провежда тристранно сътрудничество с Частна езикова гимназия“ Проф. Иван Апостолов“, гр. София и Професионална гимназия по икономика „Робърт Шуман“, гр. Разград.

Гостите следваха работна програма, която започна с урок по предприемачество в III а клас. Под ръководството на госпожа Еленка Андреева – старши начален учител, ученическите екипи, в сферата на строителния бизнес,  представиха урок на тема: „Нашият град“. Построените сгради, от няколкото строителни фирми на малките предприемачи, бяха ситуирани в различните зони на града. Консултант бе г-н Милен Камарев, по професия археолог, който разказа историята на град Кърджали. Официален гост на урока на бе и госпожа Веселина Тихомирова – заместник-кмет на Община Кърджали.

Визитата на гостите продължи със споделяне на иновативни практики за екологично и здравно образование по метода „Връстници обучават връстници“. Старши учителят по биология и здравно образование г-жа Мария Влахова  с екипи ученици от IXа и  IXб клас показаха своята иновация.

Следващият момент от срещата бе урокът на госпожа Галина Попова – старши учител по икономика в училището и национален консултант по предприемачество. Подготвените от нея екипи по екологично предприемачество представиха своите иновативни практики. Темата на урока бе: „Устойчиви модели за екологосъобразен бизнес – представяне на резултатите от иновативните практики по проектно базирано екипно обучение“.

Тристранната работна среща, организирана и проведена под ръководството на директора на училището госпожа Недялка Кюпрюджиева и заместник-директорите госпожа Людмила Чаушева и господин Стоян Георгиев,  завърши с анализ и дискусия.

 

 

                                                                               

 

 

клуб Журналист и клуб Фотосвят