Вторник, 24 Май 2022г.
Днес, 16 септември, свърши междучасието лятно за всички ученици и учители  от СУ„Йордан Йовков“, започна новата учебна 2019-2020 година.

Точно в 9.00 комендантът на тържеството командва мирно и зазвучаха химните на България и Европа. След това водещата Борна Янева приветства събралите се в двора на училището ученици, учители, родители и гости. Тя представи официалните гости – Севда Камбурова – заместник областен управител на Област Кърджали, Гроздан Колев - началник на РУО Кърджали, Хабибе Халибрям – младши експерт в Дирекция хуманитарни дейности, Нежля Еюб - младши експерт в Дирекция хуманитарни дейности – Община Кърджали и Маргарита Башлиева – Директор на Комплекс ученически общежития.

  

В словото си директорът на училището, госпожа Кюпрюджиева, припомни, че традицията да празнуваме учението е жива и трябва да бъде пазена, възпитавана и предавана на поколенията, получили образованието си в училище „Йовков“.  Тя се обърна към учителите, подчертавайки, че всяка тяхна дейност носи белега на съзидание и отговорност с огромна доза бъдещност и допълни „Вие, скъпи колеги, създавате личности на успеха. Създавате граждани на света.“ На първокласниците тя пожела: „Мечтайте смело, малки смелчаци, научете се да преодолявате трудностите. Бъдете горди, силни и щастливи. От този миг, за нас Вие сте ЙОВКОВЦИ. Добре дошли в голямото семейство на училището ни.“  А призивът към родителите бе: „бъдете и тази учебна година все така близо до децата си, до нас учителите, до пъстрия училищен живот!“

В своите приветствия и гостите се обърнаха към учениците, учителите и родителите, но най-вече към главните герои на този ден - първолаците.

След официалностите градусът на настроението бе покачен от изпълнението на училищната детската фолклорна вокална група , лауреат на много национални конкурси с ръководител Гинка Матева. Родопска гайда и гадулка огласиха двора и заедно с певците приковаха вниманието на присъстващите. След ,,Бела съм бела юначе“ първолаците окупираха сцената, а за доброто рецитиране на стиховете  си получиха и ключа на знанието от техните по-големи приятели.

И когато звънецът зазвъня и госпожа Кюпрюджиева поля с менчето вода, през традиционната шестица първи минаваха четирите първи класа, а след тях и всички останали ученици.

 

клуб Журналист и клуб Фотосвят