Вторник, 24 Май 2022г.
Учител от „Йовков“ с участие в Национална педагогическа конференция

От 2  до 4 декември 2016 г. Галина Попова, старши учител по икономически дисциплини в СУ „ Йордан Йовков“ гр. Кърджали, представи педагогическата колегия на област Кърджали в IV Национална педагогическа конференция на тема „Дейностите в учебните заведения в контекста на новия закон за Предучилищното и училищното образование“, град Банско на Фондация „КУЗМАНОВ“. Г-жа Попова изнесе научен доклад с мултимедийна презентация, които ще бъдат публикувани в специализирано научно издание.

Предвид новостите в Държавния образователен стандарт за предучилищно и училищно образование, обявени от МОН, тя сподели натрупания си опит в областта на предприемачеството. Особен интерес за аудиторията беше приложението на предприемачеството в процеса на обучение и възпитание на по-големите ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

Научната разработка е на тема " Свободно избираемите часове по предприемачество - креативно предизвикателство за неформална реализация ". Докладът има за цел да бъдат събрани и представени актуални научни изследвания и добри практики, свързани със същността на предприемачеството и приложението му в процеса на обучение и възпитание на децата и учениците от различни степени на образование.