Вторник, 7 Февруари 2023г.
Йовковци със заслужени награди от национален конкурс

Учениците от клуб "Предприемачи в действие"  на СУ „Йордан Йовков“ участваха в Националния конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл”, организиран от ДПП гр. Сливен и ОУ "Христо Ботев" с. Самуилово. С рисунки и пана от природни материали учениците на госпожа Людмила Чаушева се включиха в два раздела на направление  Изобразително изкуство.

В първа възрастова група, раздел "Приложно изкуство " първо място спечели Есин Ерджан Махмуд, а във  втора възрастова група, раздел "Изящно изкуство" Берин Бейсим Али заслужи  Специалната награда на спонсорите.

Освен наградите на учениците, в „Йовков“ пристигна и Специална награда -  плакет за училището, а ръководителят им – госпожа Чаушева получи Благодарствен адрес.

Директорът на училището, госпожа Кюпрюджиева  поздрави наградените и им пожела  бъдещи успехи.

клуб Журналист и клуб Фотосвят