Понеделник, 22 Април 2024г.
СУ „ ЙОРДАН ЙОВКОВ“ ПАРТНЬОР В ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНОВАЦИИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
чуй новината

СУ „Йордан Йовков“  заедно с  10 училища от страната участва в създаването на Лаборатория за иновации по предприемачество и финансова грамотност. Събитието се проведе в 108 СУ „Никола Беловеждов“ - София,  инициативата е на МОН по НП „Иновации в действие“. 

Учители, разработили и внедрили различни иновации, външни експерти и представители на академичната общност, обмениха опит и иновативни идеи в продължение на три дни. Крайният продукт от споделените практики ще бъде представени под формата на ръководство и методически указания, така че разработените от тях иновации да могат да се ползват и от други училища.

Г-жа Галина Попова - старши учител по икономически дисциплини в СУ „Йордан Йовков“,  представи иновативна практика в областта на екологичното предприемачество. Акцент в иновацията й е мултиплициране на работещи модели за екологосъобразен бизнес основани на принципите на устойчивото развитие. Същност на иновацията е иновативно обучение чрез интегрирани екипни задания.  След пет години работа тя направи анализ на  постигнатите резултати от иновативното обучение.

Галин Цоков - министър на образованието и науката, посочи, че Лабораториите за иновации не само създават конкретен продукт, важен за образователната ни система, но и дават възможност за изграждане на професионално-учебни общности и обединяват съмишленици от различни образователни институции. „Предприемаческите умения са тези, които ще дадат възможност на днешните ученици в бъдеще да упражняват различни професии, да развиват своите лидерски умения и компетентности, така че да могат да се справят с всяка ситуация в живота, а заедно с това и да работят в екип.“ – каза още той.

На откриването на лабораторията присъстваха и началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска и председателят на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет.

Клуб „Журналист“