Понеделник, 22 Април 2024г.
Предприемачите на Йовков- партньори в проект „Финансова грамотност“

Йовковци полагат началото на нови стъпки в банковия свят

В Световната седмица на парите от 18 до 24 март в СУ „Йордан Йовков“, Кърджали гостува Анна Савова, мениджър в Банка ДСК  и постави началото на партньорски взаимоотношения, с образователна инициатива за повишаване на финансовата грамотност на младите предприемачи. Банката вярва, че развитието на младежите е обвързано с техните познания и с уменията им за разумно планиране на личните финанси. Затова и основната цел на проекта е да стимулира и мотивира стремежа към знания в банковия сектор сред учениците от 8. до 12. клас.

Йовковци полагат началото на нови стъпки за развитието на тази сфера в образованието. Поредицата от образователни инициативи има за цел да подпомогнe учениците в процеса по превеждане на основните понятия от банковия свят. Това, което прави програмата различна, е потенциалът да има реален ефект и да подобри уменията на гимназистите в областта на банковата финансова грамотност. Успешно реализирано, с подкрепата на Банка ДСК, обучението следва специално подготвени презентации и дискусии,  които обединяват ключови банкови теми, като лични финанси,  спестявания, кредити, депозити, инвестиции, дебитни и кредитни карти, интернет банкиране банкови застраховки и др.

Кампанията предизвика голям интерес сред учениците, защото успехът на предприемача е немислим без отлични финансови познания. Партньорската програма ще осигури конкретни познания и умения, необходими на учениците да успеят в модерния, дигитален банков свят и изграждането на устойчиво образование. Финансовото образование е наистина важно, особено с толкова много възможности зa разплащания, които се предлагат. Предоставя на учениците възможност да разберат опциите, да се научат как да бюджетират и да видят стойността, да направят проницателен финансов избор.

Образователният проект цели да предостави ценни знания с практическа насоченост за повишаване на финансовата култура, която ще доведе до развитие на предприемаческата екосистема. Съвместните действия са фокусирани върху споделяне на актуални знания в пряка връзка с реалната бизнес среда и устойчивите инвестиции в образованието.

 

Клуб „Журналист“