Понеделник, 22 Април 2024г.
Доброволците на БМЧК от Клуб ,, Бялата лястовица“

На 09.02.2024г  по покана на г-жа Биляна Башаранова доброволците на БМЧК от Клуб ,, Бялата лястовица“ към СУ ,, Йордан Йовков“ представиха демонстрационен урок в 3 б клас. Урокът по първа долекарска помощ на тема ,, Деца помогот на деца“ представи  правилни подходи и стратегии за ситуации като: първа помощ при хипотермия, контузия на главата, кръвотечения и превръзки на рани. Доброволците Нехир Ергюн Апти и Алекс Махмуд Емин посочиха важните акценти и при   психологическа подкрепа, която се явява не по- малко важна от пъра долекарска помощ. Белокрилите лястовици и техния ръководител Ваня Енчева горещо благодарят за поканата и обещаха срещите с децата да са по- чести.