Вторник, 7 Февруари 2023г.
Избираем Модул (ИТ) – Компютърна графика

Векторна графика. Запознаване с Corel Draw.pdf