Понеделник, 25 Септември 2023г.
Информационни технологии 11 клас (ИУЧ - ПП)

Модул 1 - "Обработка и анализ на данни"

Модул 2: "Мултимедия"

Избираем Модул (ИТ) – Компютърна графика