Вторник, 7 Февруари 2023г.
Модул 2: "Мултимедия"

Видео 

 

Tема 1. Цифровизиране на аудио-визулана информация

Урок 1. Цифрово заснемане. Основни принципи на действие

Характеристики на камери

Урок 2. Фотозаснемане - настройки, режими, файлови формати, композиции

Урок 3. Цифров звукозапис

Урок 4. Цифровизиране на аудио-визулна информация - упражнение

Ресурсни материали 2 задача. Photo_Camera. , 4 задача. Parts