Четвъртък, 8 Декември 2022г.
Информационни технологии -Уроци

Информационни технологии 8 клас

Информационни технологии 10 клас  (ИУЧ - РП/УП-А) 

Информационни технологии 11 клас (ИУЧ - ПП)

Информационни технологии 12 клас (ИУЧ - ПП)