Петък, 22 Октомври 2021г.
Прием след завършен седми клас за учебната 2021/2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ“ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГРАД КЪРДЖАЛИ, ПРИЕМ 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми седмокласници, уважаеми родители на седмокласници,
СУ “Йордан Йовков“, Кърджали ви информира, че официалните резултати от НВО ще бъдат оповестени на 29.06.2020 г. Те се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки. Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени в електронната система на МОН https://priem.mon.bg и всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. Училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование до 03. 07. 2021 г.
Участие в класирането
Подаването на заявлението за участие в първи етап на класиране за приемане в 8. клас по държавен план- прием за учебната 2020/2021 година се осъществява в периода от 03 до 07 юли 2021 г.
Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн или чрез подаване в училище –център, определено от РУО за приемане на документи
Документи за кандидатстване:
- Свидетелство за основно образование
- Заявление по образец
Важни срокове:
№ Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 03.07-07.07.2020 г.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
До 13.07.2021 г.
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
от 14.07. 2021 до 14.07.2021г.
4.Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
До 20.07.2021г.
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

от 21.07.2021 до 22.07.2021г.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
23.07.2021 г.
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
от 26.07.2021 до 27.07.2021г.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
29.07.2021г.
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
30.07.2021г.
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
02.08.2021г.

Документи при записване на класираните ученици в VIII клас:
1.Заявление до директора /попълва се на място/.
2.Свидетелство за основно образование или удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави-оригинал
УСПЕХ!