Четвъртък, 8 Декември 2022г.
Директорът на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали изказва искрената си благодарност

Директорът на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали изказва искрената си благодарност  към ръководителите на институциите – РУО – Кърджали, Община Кърджали, РЗИ – Кърджали, РС ПБЗН – Кърджали,  родителската общност и персонала на училището за добрата координация и оказано съдействие за  спешното пребазиране на децата от подготвителната група и  учениците от   1- 4 клас на СУ „Йордан Йовков“.

Една седмица след 18.01.2021 г. проведен успешен учебен процес в сградите на СУ „Владимир Димитров – Майстора“, ПГ „Васил Левски“, ПГС „Христо Смирненски“ и ЦПЛР – КУО – „Родопи“ – Кърджали, показа силата на единните и координирани действия на цялата училищна общност.

Специални благодарности към госпожа Ана – Катерина  Вълчева – председател и  господин Юлиян Кехайов – член на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали за подкрепата при търсене на решение на кризисната ситуация с авариралата отоплителна система на училището. Благодаря на родителите, които  поставиха на дневен ред проблема пред Кмета на Община Кърджали и настояваха за  спешното му решаване, на онези родители, които помогнаха при пребазирането, обезопасяването на помещенията в училищата - приемници и създаването на добри условия за учене.

Благодаря на целия училищен екип – госпожа Людмила Чаушева – ЗДУД –ПГ, 1-4 клас, господин Стоян Георгиев – ЗДУД -5 -12 клас, господин Нурай Нури – РН ИКТ, учителите, преподаващи в ПГ и  1-4 клас, административния и помощен персонал за добрата организация и изпълнение на процеса по пребазиране.

Благодаря на директорите на училищата  - приемници, госпожа Маргарита Башлиева  - директор на СУ „Владимир Димитров – Майстора“ - Кърджали ,  госпожа Нина Терекиева – директор на ПГ „Васил Левски“ - Кърджали ,  госпожа Дария Димитрова - директор  на ПГС „Христо Смирненски“- Кърджали,  господин Маноил Димитров, директор на ЦПЛР – КУО – „Родопи“ – Кърджали за добрия прием.

Училищната общност на СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали още веднъж показа своето единство, съпричастност, загриженост за най – важните членове на общността – нашите деца и ученици.

Оставайки заедно, показахме, че училището не е само  една сграда. То е жив организъм – дишащ, развиващ се, борещ се, живеещ с енергията и съдбите на огромно множество хора. То е дом, зареден с йовковски дух – хуманни и благородни амбиции, безкористни взаимоотношения и отзивчивост. То е и остава територия на добросърдечност и благородство, на приятелство за цял живот, на изграждане на силен дух, за да побеждаваме в живота.

Благодаря!

 

                                                  Недялка Кюпрюджиева

 22.01.2021 г                           Директор на СУ „Йордан Йовков“,гр. Кърджали